O firmie - www.drogbudzawoja.com.pl
O firmie - www.drogbudzawoja.com.plO firmie - www.drogbudzawoja.com.pl
O firmie - www.drogbudzawoja.com.pl
P.U.P.H. DROGBUD
tel. +48 (0) 33 877 50 62
fax +48 (0) 33 877 58 67
e-mail: drogbud@telvinet.pl

O firmie

Wykonawstwo robót w zakresie:
- budowy, modernizacji remontów dróg, ulic, parkingów
- wykonania remontów cz?stkowych z zastosowaniem mieszanek "na zimno" typu QPR 2000,
- wykonania nawierzchni w technologii: bitumicznej, betonowej, brukowej i kamiennej,
- frezowania i ci?cia nawierzni bitumicznych i betonowych
- wykonania powierzchniowego utrwalania nawierzchni
- budowy obiektów mostowych i in?ynierskich,
- budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- robót ziemnych wysokowydajnym sprz?tem,
- monta?u barier energoch?onnych.

Sprzeda?:
- kruszyw drogowych,
- sprz?tu budowlanego,
- kostka brukowa wszystkich typów

Us?ugi w zakresie:
- letniego i zimowego utrzymania nawierzchni,
- opracowania kosztorysów obiektowych,
- realizacji robót specjalistycznym sprz?tem oraz transportem drogowym

Drukuj

 
O firmie | Oferta | Klienci | Galeria | Mapa witryny
Design by Studio E3 All Rights Reserved